معرفی همایش
اساتيد، مديران، پژوهشگران و محققان، كارشناسان و دانشجويان گرامي
انجمن‌هاي مهندسي متالورژي و مواد ايران و علمي ريخته‌گري ايران نهادهايي علمي، فني، آموزشي، پژوهشي و غيرانتفاعي و غيردولتي (N.G.O) هستند كه با سال‌ها سابقه و نقش‌آفرینی در جهت‌دهی حوزه متالورژی و مواد کشور به منظور پيشبرد، گسترش و ارتقاي مهندسي و علم مواد و متالورژي و در راستاي توسعه پايدار كشور فعاليت مي‌نمايند.
امروزه پژوهش‌ بيش از پيش به يك كوشش جمعي و مشترك تبديل شده‌است. لذا از جمله وظايف محوري اين انجمن‌ها پيوند بين دانش و تجربه و هم‌افزايي بين اعضاء و مجموعه‌هاي ذيربط و نيز مشاركت در توسعه و ارتقاء تكنولوژيكي صنايع مهندسي متالورژي و مواد از طريق انتقال دانش و دستاوردهاي حاصله در مراكز تحقيقاتي به صنعت و از طرف ديگر آشنايي محققين و دانشجويان با تكنولوژي و دستاوردهاي صنعت مي‌باشد. به بيان ديگر گسترش و توسعه ارتباط بين صنعت و دانشگاه به منظور دسترسي به توسعه پايدار و توليد ثروت و ارزش افزوده است كه يكي از راه‌هاي تحقق اين مهم برگزاري نشست‌هاي تخصصي و همايش‌هاي علمي و صنعتي است.
همايش انجمن‌هاي مهندسي متالورژي و مواد ايران و علمي ريخته‌گري ايران به منظور فراهم نمودن بستر مناسب به منظور تعامل ديدگاه‌هاي علمي جهت انتقال دانش و تبادل تجربيات و ايجاد ارتباط ميان پژوهشگران و مراکز آموزشی، علمی و پژوهشی و با اهداف زير برگزار مي‌گردد:
ايجاد بستر مناسب براي انتشار و اشاعه پژوهش‌هاي اصيل و آخرين دستاوردهاي علمي و پژوهشي در حوزه مهندسي و علم متالورژی و مواد، توسعه پژوهش‌ها و تحقيقات در حوزه مهندسي متالورژي و مواد و هدايت و جهت‌دهی تحقيقات و پژوهش‌ها، توسعه ارتباطات بین مراکز پژوهشی و دانشگاهی و برقراري ارتباط بين محققين و پژوهشگران حوزه مهندسي متالورژي و مواد به منظور تبادل اطلاعات علمي و انتقال دستاوردهاي حاصله در مراكز تحقيقاتي جهت هم‌افزايي پژوهش‌ها و تحقيقات انجام شده، اطلاع رسانی از مجموعه پیشرفت های علمی در راستاي ارتقاي دانش جامعه علمي متالورژي و مواد و جلوگيری از تکرار فعاليتهای مشابه و نيز بهره‌مندي از نتايج تحقيقات انجام شده، حمايت از نوآوري‌هاي علمي و فناوري از طريق اشاعه انديشه‌ها، نوآوری‌ها و خلاقيت‌های مهندسی متالورژي و مواد جهت و کسب دستاوردهای تازه علمی، کمک به مسأله يابی و حل مسائل علمی حوزه مهندسي متالورژي و مواد، انتشار يافته‌های جديد پژوهشی در زمينه مهندسي متالورژي و مواد و موضوعات مرتبط به منظور گسترش مرزهای دانش در اين حوزه.


  محورهای همایش
این مکان نیز یک جعبه است ! شما می توانید در صفحه اصلی چندین جعبه تعریف نمایید و اطلاعات مورد نظر خود را در آنها قرار دهید . شما می توانید جعبه های موجود را حذف نموده و جعبه های دلخواه خود را در سایت قرار دهید ! چیدمان جعبه ها در صفحه اصلی بر اساس ترتیب نمایش می باشد . جهت تغییر چیدمان جعبه به آدرس زیر بروید : مدیریت سایت > صفحه اصلی > موقعیت جعبه ها
تاریخ برگزاری همایش : 2 و 3 آبان‌ماه سال 1396  


دبیرخانه همایش
همانطور که می بینید این جعبه نصف اندازه جعبه های قبلی است ! برای این مورد در قسمت موقعیت جعبه ها ، این جعبه را انتخاب کنید و موقعیت نمایش را وسط/راست قرار دهید !

تا همایش ...

237
برگزار کنندگان
حامیان


Contact Us
Email: info@faraznet.net
Address:Shiraz,IranHamayeshnegar
 Online portal management and Arbitration Conference

                                        

Follow Us