ش

ش

 


 


کنفرانس > درباره کنفرانس > ساختار سازمانی کنفرانس >
.: ساختار سازمانی کنفرانس

رئيس کنفرانس: دكتر محمدتقي صالحي
رئيس هيات مديره انجمن علمي ريخته‌گري ايران: دكتر جلال حجازي
رئيس هيات مديره انجمن مهندسي متالورژي و مواد ايران: دكتر محمود نيلي احمدآبادي
اعضاي كميته همايش انجمن‌ها:
دكتر منصور سلطانيه:عضو هيات مديره انجمن مهندسي متالورژي و مواد ايران
دكتر فرشيد مالك:عضو هيات مديره انجمن مهندسي متالورژي و مواد ايران
مهندس سيدعلي جزايري :دبيرانجمن مهندسي متالورژي و مواد ايران
مهندس اسداله اسلامي :عضو هيات مديره انجمن علمي ريخته‌گري ايران
دكتر مهرداد عضو امينيان:عضو هيات مديره انجمن علمي ريخته‌گري ايران
مهندس محمد رزاقي:دبير انجمن علمي ريخته‌گري ايران021-88308626


info@imatconf.com


 
تهران ، خیابان کارگر شمالی ، بالاتر از بزرگراه جلال آل احمد ، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران ، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، طبقه اول ، اتاق 125 ،  انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران