ش

ش

 


 


Home > هزینه‌ شرکت در کنفرانس
.: هزینه‌ شرکت در کنفرانس

 هزینه شرکت در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی مطابق جدول زیر اعلام میگردد:

  آزاد دانشجویی
بدون مقاله 4000000 2000000
مقاله اول 4500000 2500000
مقاله های بعدی 2000000 1000000

* قیمتها به ریال هستند.


021-88308626


info@imatconf.com


 
تهران ، خیابان کارگر شمالی ، بالاتر از بزرگراه جلال آل احمد ، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران ، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، طبقه اول ، اتاق 125 ،  انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران